Personen
PD Dr. med. Mark Schäfer

Lehrbeauftragter (Studiengang Humanmedizin)
Lehrbeauftragter (Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung)