Personen
Angela Lenze

Med.-techn. Assistentin (Forschungsbereich Stammzellforschung)
Med.-techn. Assistentin (Forschungsgruppe Dietrich)
Mitarbeiterin (BioBank Med V)


06221 56-8360
06221 56-5609